7

Wdrażamy projekty na frameworku Laravel

Wdrażamy projekty na frameworku Laravel

Czym jest Laravel?

Laravel jest darmowym frameworkiem open-source służącym do tworzenia aplikacji internetowych opartym na języku PHP i wzorcu architektonicznym Model-View-Controller. Z założenia jest łatwy do zrozumienia i solidny. Laravel ponownie wykorzystuje istniejące komponenty różnych frameworków, co pomaga w tworzeniu aplikacji internetowych. Aplikacja internetowa zaprojektowana i wdrożona na Laravelu jest uporządkowana i pragmatyczna.

Laravel oferuje bogaty zestaw funkcjonalności zawierających elementy takich frameworków PHP jak CodeIgniter, Yii oraz innych języków programowania jak Ruby on Rails. Posiada bardzo bogaty zestaw funkcji, które zwiększają szybkość tworzenia stron internetowych.

Zastosowanie Laravela jest korzystne zwłaszcza jeśli tworzymy stronę internetową, sklep lub aplikację od podstaw. Ponadto, strona zbudowana w Laravelu jest bezpieczna i zapobiega wielu atakom internetowym.

Marki korzystające z Laravela

laravel

Główne zalety Laravela

  • oprogramowanie open-source,
  • autentykacja,
  • modułowość,
  • zarządzanie zależnościami,
  • system szablonów blade,
  • testowanie i debugowanie,
  • bezpieczeństwo,
  • przejrzysty kod,
  • dokumentacja,
  • społeczność.

Wiele możliwości bez zbędnych komplikacji

Obszerna biblioteka Laravela zawiera wiele przydatnych i stale rozwijanych dodatków.