Brief

Brief

    Imię i nazwisko

    Prosimy o podanie struktury strony - pozycji w menu.
    Przykładowa struktura: o nas, oferta, blog, kontakt

    Ile wersji językowych ma posiadać strona?
    Prosimy o wypisanie wszystkich planowanych wersji językowych